start2 (2)
50239,50258,
 

 
 
 
VAKKEN
 
 
METHODES
 
 
NIEUW
 
 
DIDACTIEK
 
 
ADMINISTRATIE
 
 
IN DE PRAKTIJK
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Kleuterschool
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Kleuterschool
Lagere school
Speelleerklas
Kleuterschool
Kleuterschool
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Speelleerklas
Zorgklas
Kleuterschool
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
Speelleerklas
Zorgklas
Kleuterschool
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Speelleerklas
Zorgklas
Kleuterschool
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Speelleerklas
Kleuterschool
Lagere school
 
Taal
6de leerjaar
Taalmakker 6
Taalmakker 6

Geïntegreerde vaardigheden

Taalmakker is geënt op de eindtermen en op de nieuwste leerplannen van de drie netten. In het pakket zijn de vier vaardigheden van het taalgebruik, luisteren, spreken, lezen en schrijven geïntegreerd. Binnen deze vier vaardigheden wordt taalbeschouwing gehanteerd als middel om kinderen veelvuldig te laten reflecteren over hun eigen taalgebruik. Bij de ontwikkeling van deze taalvaardigheden leren kinderen nadenken over hun eigen taalgebruik en dat van anderen. Ze doen dus aan taalbeschouwing. Taalbeschouwing staat ook centraal in specifieke activiteiten rond taalsystematiek.

De kinderen leren nadenken over o.m. de structuur van zinnen en teksten en over de betekenis van woorden, woordgroepen en zinnen.

Leerlijnen – verticale samenhang

Elke vaardigheid is uitgewerkt in gestructureerde leerlijnen. Zo kunnen de kinderen hun taalgebruik gradueel en evenwichtig ontwikkelen. De leerlijnen waken er immers over dat de ontwikkeling van eenzelfde taalvaardigheid een verticale gradatie vertoont, niet alleen in een leerjaar, maar over de hele lagere school.

Thema’s – horizontale samenhang

Om een horizontaal verband te realiseren tussen de verschillende leerlijnen, opteert Taalmakker voor het thematisch werken in units. In elke unit komen alle taalvaardigheden aan bod. De thema’s zijn zo gekozen dat ze kinderen boeien en inspelen op hun belevingswereld.

Ze maken het ook mogelijk Nederlands te koppelen aan wereldoriëntatie en zo tussen de vakgebieden een horizontale samenhang te realiseren.

Differentiatie / kindvolgsysteem

De auteurs besteden bijzondere aandacht aan gedifferentieerd en zelfstandig werken. Elke activiteit bevat A-, B-, en C-oefeningen, waarmee aan kindvriendelijke differentiatie gedaan kan worden. De A-oefeningen zijn bestemd voor alle leerlingen. Hiermee bereiken de leerlingen de basisdoelen (niveau leerplannen). De B- en C-oefeningen bevatten extra verwerkingsmateriaal of oefeningen op een hoger niveau. De leerkracht kan het bereiken van de basisdoelen invullen op het taalmakkersignaalblad. Hier worden de vorderingen van de leerlingen met een kleurcode in kaart gebracht.

Dat vormt meteen een eenvoudig kindvolgsysteem.

Hoekenwerk

Om op een aangepaste manier aan hoeken- en contractwerk of aan remediëring te kunnen doen, wordt er voor het tweede, het derde en het vierde leerjaar een Taalmakkerkist ontwikkeld: een heuse koffer met materiaal voor een schrijfhoek, twee bordspelhoeken, een leeshoek, een computerhoek (software) en een luisterhoek (een audio-cd).

De kinderen werken met opdrachtkaarten en kunnen zichzelf controleren met de autocorrectiebladen.

Voor de derde graad kunt u voor hoekenwerk onze uitgaven 'In een, twee, drie' gebruiken.

Taalmakker voor de derde graad

In de derde graad zijn de leerboeken vervangen door bronnenboeken met teksten, schema’s, illustraties, … In deze bronnenboeken gaan de leerlingen op zoek om de opdrachten voor de leerlijnen luisteren, spreken, schrijven, lezen en taalbeschouwing uit het werkschrift op te lossen. Qua uitgavevorm en wat betreft de thema’s loopt Taalmakker voor de derde graad parallel met Speurders onderweg voor wereldoriëntatie zodat een optimale horizontale samenhang binnen de leerinhouden en werkvormen wordt bereikt.

 
 
Bent u leerkracht? Ontdek de voordelen die we u bieden.
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............